Route

  • Vanaf Wommels
    Op de T-splitsing (bij het café) ga je rechtsaf, daarna rechtdoor over de brug. Je neemt de 3e afslag links. *) Rechtdoor rijden tot je het dorp weer uit gaat. Gewoon de weg blijven volgen (betonpad). Door de scherpe bocht naar links rechtdoor tot je links bij de woning bent. Volop parkeerruimte! Links om de woning heen het pad volgen richting taekjestúnhûs!
  • Vanaf Itens
    Rechtdoor, over de brug en dan 3e afslag links. Volg daarna vanaf *)
  • Vanaf Hidaard
    1e afslag rechts. Volg daarna vanaf *)
Advertenties